View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1414/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
05/06/2019
Ngày hiệu lực
05/06/2019
Trích yếu
Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền” tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬