View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1412/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
05/06/2019
Ngày hiệu lực
05/06/2019
Trích yếu
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường “Nâng cấp, mở rộng các đoạn xung yếu trên QL24"
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬