View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1406/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
05/06/2019
Ngày hiệu lực
05/06/2019
Trích yếu
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ Thế Kỷ Mới.
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬