View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2667/BTNMT-KHTC
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
07/06/2019
Ngày hiệu lực
07/06/2019
Trích yếu
Xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam
Nội dung

Xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam 

 Content Editor ‭[5]‬