View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1563/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
24/06/2019
Ngày hiệu lực
24/06/2019
Trích yếu
Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường cho tập thể Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬