View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2693/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
24/06/2019
Ngày hiệu lực
24/06/2019
Trích yếu
Về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬