View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3053/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
27/06/2019
Ngày hiệu lực
27/06/2019
Trích yếu
V/v trả lời ý kiến của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬