View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
23/CT-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chỉ thị
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
05/09/2019
Ngày hiệu lực
05/09/2019
Trích yếu
Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬