View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
64/NQ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
04/09/2019
Ngày hiệu lực
04/09/2019
Trích yếu
Phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬