View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2282 /QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
05/09/2019
Ngày hiệu lực
05/09/2019
Trích yếu
Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”
Nội dung

Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”

 Content Editor ‭[5]‬