View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2300 /QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
05/09/2019
Ngày hiệu lực
05/09/2019
Trích yếu
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế
Nội dung

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế

 Content Editor ‭[5]‬