View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
86/TB-BTNMT
Người ký
Trần Bình Trọng
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông báo
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
10/09/2019
Ngày hiệu lực
10/09/2019
Trích yếu
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019
Nội dung

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

 

 Content Editor ‭[5]‬