View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
Quyết định số 2350/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
11/09/2019
Ngày hiệu lực
11/09/2019
Trích yếu
Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬