View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5044/BTNMT-CNTT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
03/10/2019
Ngày hiệu lực
03/10/2019
Trích yếu
Triệu tập dự Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT ngành TN&MT
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬