View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5279/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
16/10/2019
Ngày hiệu lực
16/10/2019
Trích yếu
Về việc đề xuất sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬