View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5308/BTNMT-TCKTTV
Người ký
Thứ trưởng Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
16/10/2019
Ngày hiệu lực
16/10/2019
Trích yếu
Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai và đề xuất sửa đổi, bổ sung
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬