View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5405/BTNMT-ĐCKS
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
21/10/2019
Ngày hiệu lực
21/10/2019
Trích yếu
V/v phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬