View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2782 /QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
31/10/2019
Ngày hiệu lực
31/10/2019
Trích yếu
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nội dung

Quyết định 2782 /QĐ-BTNMT Ban hành Bộ chi số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Content Editor ‭[5]‬