View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6306/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
28/11/2019
Ngày hiệu lực
28/11/2019
Trích yếu
Triển khai tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT các địa phương theo Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬