View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6146/BTNMT-KHTC
Người ký
Thứ trưởng Lê Công Thành
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
21/11/2019
Ngày hiệu lực
21/11/2019
Trích yếu
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬