View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1746/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
04/12/2019
Ngày hiệu lực
04/12/2019
Trích yếu
Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬