View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
35/2019/QĐ-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
19/12/2019
Ngày hiệu lực
15/02/2020
Trích yếu
Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬