View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1895/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
25/12/2019
Ngày hiệu lực
25/12/2019
Trích yếu
Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬