View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1932/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
30/12/2019
Ngày hiệu lực
30/12/2019
Trích yếu
Phê duyệt Đề án "Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019"
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬