View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1932/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
30/12/2019
Ngày hiệu lực
30/12/2019
Trích yếu
Phê duyệt Đề án "Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019"
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬