View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3432/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
31/12/2019
Ngày hiệu lực
31/12/2019
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬