View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
78/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
08/01/2020
Ngày hiệu lực
08/01/2020
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬