View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
112/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
08/01/2020
Ngày hiệu lực
08/01/2020
Trích yếu
Về việc vận hành điều tiết nước hồ Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬