View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
203/QĐ-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
06/02/2020
Ngày hiệu lực
06/02/2020
Trích yếu
Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬