View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
397/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
13/02/2020
Ngày hiệu lực
13/02/2020
Trích yếu
Về việc đưa Trạm Ra đa thời tiết Pleiku vào hoạt động chính thức
Nội dung

Quyết định 397/QĐ-BTNMT Về việc đưa Trạm Ra đa thời tiết Pleiku vào hoạt động chính thức

 Content Editor ‭[5]‬