View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1129/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
05/03/2020
Ngày hiệu lực
05/03/2020
Trích yếu
Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung

Công văn số  1129/BTNMT-TCMT Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19

 Content Editor ‭[5]‬