View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2504/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
11/05/2020
Ngày hiệu lực
11/05/2020
Trích yếu
Về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện An Khê - Ka Nak đến ngày 15/6/2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬