View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
619/QĐ-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
08/05/2020
Ngày hiệu lực
08/05/2020
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬