View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
647/QĐ-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
18/05/2020
Ngày hiệu lực
18/05/2020
Trích yếu
Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030
Nội dung

Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

 Content Editor ‭[5]‬