View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3064/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
09/06/2020
Ngày hiệu lực
09/06/2020
Trích yếu
Về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬