View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3178/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
15/06/2020
Ngày hiệu lực
15/06/2020
Trích yếu
thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬