View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
02/CT-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Chỉ thị
File đính kèm
Ngày ban hành
16/06/2020
Ngày hiệu lực
16/06/2020
Trích yếu
Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬