View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3294/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Trịnh Xuân Quảng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
22/06/2020
Ngày hiệu lực
22/06/2020
Trích yếu
Về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬