View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3866/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
17/07/2020
Ngày hiệu lực
17/07/2020
Trích yếu
V/v đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬