View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3894/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
20/07/2020
Ngày hiệu lực
20/07/2020
Trích yếu
V/v chỉ đạo điều tra, xử lý vụ giết hại cá thể Bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên
Nội dung

V/v chỉ đạo điều tra, xử lý vụ giết hại cá thể Bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên

 Content Editor ‭[5]‬