View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
29/CT-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chỉ thị
File đính kèm
Ngày ban hành
23/07/2020
Ngày hiệu lực
23/07/2020
Trích yếu
Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬