View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5904/VPCP-NN
Người ký
Nguyễn Cao Lục
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Văn phòng Chính Phủ
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
21/07/2020
Ngày hiệu lực
21/07/2020
Trích yếu
V/v báo cáo tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬