View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4086/BTNMT - TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
29/07/2020
Ngày hiệu lực
29/07/2020
Trích yếu
Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬