View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1163/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
31/07/2020
Ngày hiệu lực
31/08/2020
Trích yếu
Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬