View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1326/QĐ-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
31/08/2020
Ngày hiệu lực
31/08/2020
Trích yếu
Về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬