View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
143/NQ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
04/10/2020
Ngày hiệu lực
04/10/2020
Trích yếu
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬