View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
38/CT-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chỉ thị
File đính kèm
Ngày ban hành
29/09/2020
Ngày hiệu lực
29/09/2020
Trích yếu
Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬