View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2261/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
12/10/2020
Ngày hiệu lực
12/10/2020
Trích yếu
Công nhận công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất
Nội dung

Công nhận công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất

1. Công trình 1

2. Công trình 2

3. Công trình 3

4. Công trình 4

 Content Editor ‭[5]‬