View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6055/BTNMT-TTr
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
29/10/2020
Ngày hiệu lực
29/10/2020
Trích yếu
Về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 - lần 2
Nội dung

Về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 - lần 2

 Content Editor ‭[5]‬