View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2563/TNN-NM
Người ký
Châu Trần Vĩnh
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
14/11/2020
Ngày hiệu lực
14/11/2020
Trích yếu
V/v nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa và chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc vận hành công trình thủy điện Thượng Nhật
Nội dung

V/v nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa và chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc vận hành công trình thủy điện Thượng Nhật

 

 Content Editor ‭[5]‬