View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3055/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
30/12/2020
Ngày hiệu lực
30/12/2020
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Content Editor ‭[5]‬